Webinars i streamings

Una conferència web (dita també popularment webinar) és una trobada o xerrada feta per mitjans de videoconferència, on es transmeten vídeo i àudio i també dades entre dos o més usuaris remots usant ordinadors o aparells anàlegs.

És un format de comunicació molt usat en el món comercial i empresarial, però també en el món educatiu.

Solució webinar Espais

Des d’Espais et realitzem la creació i allotjament d’un web amb domini propi amb les següents característiques

  • Zona de registre d’usuaris. El web disposarà d’una base de dades d’usuaris registrats per poder accedir al Webinar amb la possibilitat també d’usar una paraula clau per accedir al formulari de registre, si és el cas.
    Després del Webinar es lliurarà un Excel amb el llistat d’usuaris que hi han accedit.
  • A la home del web hi constarà la data del Webinar i l’anunci de qui seran els ponents. Accés també des de la mateixa home a l’agenda i al Webinar online.
  • Pàgina de l’agenda de l’esdeveniment.
  • Pàgina d’accés al Webinar.
  • Comptador enrere de temps.
  • Inclusió de la finestra de vídeo de l’streaming en directe del Webinar o en el cas d’un Webinar bidireccional enllaç a la reunió de l’esdeveniment.
  • Zona de preguntes per als ponents. En aquesta zona, l’audiència podrà enviar les seves preguntes durant la retransmissió de l’esdeveniment. Aquestes preguntes estaran disponibles en una adreça web que disposaran els ponents per poder ser contestades a la ronda final.
  • Zona d’enquesta. Apartat del web on es publicaran preguntes que els assistents poden contestar. Tota aquesta informació quedarà recollida en la base de dades i s’entregarà en un informe al client.

Amb aquest sistema es podrà realitzar l’emissió en directe del Webinar amb la participació de múltiples ponents per a tots els usuaris (audiència).

El sistema de Webinar online multi-usuari disposen de les següents característiques:
• Servei de reunió virtual multiusuari (fins a 5 ponents) amb compartició escriptori per poder presentar les diapositives (ús d’eina tipus Zoom Premium)
• Configuració reunió virtual. Es configurarà la reunió virtual amb els ponents i se’ls enviarà els enllaços i instruccions del programa de reunió (Zoom Premium) així com el material necessari (no inclou maquetació diapositives) perquè puguin fer el Webinar en directe el dia de la reunió.
• Hosting servidor streaming (100 a 500 usuaris online audiència). Servidor d’streaming per emetre en directe el Webinar a tota l’audiència.
• Suport tècnic ponents i retransmissió directe donant pas als ponents i les seves pantalles compartides per poder realitzar la presentació.

Usuaris/audiència de l’esdeveniment
1. Els usuaris es registren mitjançant un formulari de registre al web de l’audiència que es publicarà en un domini web. En aquest web, els usuaris registrats podran veure l’agenda de l’esdeveniment, informació tècnica, etc …
2. El dia i hora de l’esdeveniment, els usuaris registrats al web podran visualitzar una finestra de vídeo amb l’emissió en directe de la ponència. A la mateixa pàgina es disposarà d’una caixa de text per poder enviar preguntes als ponents.

Ponents
1. Uns dies abans del Webinar, es realitzarà una reunió tècnica amb els ponents per tal de verificar que tot funcioni correctament i si tenen dubtes en l’ús de l’eina Zoom, compartir pantalla, etc.
2. Els ponents es connectaran el dia i hora de l’esdeveniment a una reunió zoom privada. Aquesta serà la reunió que s’emetrà en streaming a través del web de l’audiència.
3. Els ponents disposaran d’una pàgina web on podran veure les preguntes que es van rebent per part de l’audiència.