PROJECTE

CD Aplicacions informàtiques de propòsit general

Col·lecció de CD amb les guies didàctiques i el material complementari per al professorat. Infomàtica bàsica, sistemes operatius, xarxes locals, Internet, Processadors de text…

Client: McGraw Hill