PROJECTE

Curs web Aspectes nutricionals en el mediextrahospitalari

Curs web per al personal sanitari per a la detecció de problemes de desnutrició.
Aquest curs està acreditat per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Client: Fresenius Kabi