PROJECTE

Seqüències didàctiques

En el marc d’un projecte de red.es, es van dissenyar i programar aquestes seqüències multimèdia en temes d’educació sobre la igualtat de gènere.

Client: Planeta De Agostini