PROJECTE

Àrea Verda Sant Cugat

Programació del web informatiu i de pagament on-line dels abonaments anuals dels residents de Sant Cugat a l’Àrea Verda del municipi.
Desenvolupament del web i el sistema d’actualització de totes les dades dels vehicles dels residents a la ciutat per tal de poder realitzar el pagament online a través de TPV. Integració de diferents bases de dades i creació del backoffice de gestió i CRM.

Client: Promusa