PROJECTE

SIADH Educational Program

Curs web sobre Hiponatrèmia secundària a la síndrome de secreció inadequada de l’hormona antidiürètica. Està acreditat per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Client: Laboratoris Otsuka